Ortodoxt sommarläger 2022.

När: Torsdag 28/7 till Söndag 31/7 2022.

Var: Flahults lägergård, Hillerstorp (2,5 mil norr om Värnamo).

De läger vi arrangerat har blivit en succé. Deltagarna och arrangörerna var mycket nöjda och glada med läger, planering, gemenskap och gudstjänst. Därför planerar vi nu frimodigt nästa läger sommaren 2022! Vår önskan är att samla öst-ortodoxa* kristna för gemenskap, lek och gudstjänst, och att rusta deltagarna för att frimodigt och stolt vara Kristi ljus i vår värld idag.

Läs mer och anmäl er här på hemsidan!

Lägerdeltagarna samlade efter gudomliga liturgin på lägret 2019

* detta läger riktar sig till öst-ortodoxa. Orientalisk-ortodoxa (t.ex. syrianer, kopter, armenier) uppmuntras att delta i egna läger.