Ortodoxt sommarläger 2023.

När: Torsdag 27/7 till Söndag 30/7 2023.

Var: Flahults lägergård, Hillerstorp (2,5 mil norr om Värnamo).

Vi har glädjen att välkomna till det högt uppskattade ortodoxa sommarlägret åter igen! Vår önskan är att samla öst-ortodoxa* kristna för gemenskap, lek och gudstjänst, och att rusta deltagarna för att frimodigt och stolt vara Kristi ljus i vår värld idag.

Årets tema är trons glädje. Jesus säger “min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig” (Joh 15:11). Under lägret utforskar vi temat på olika sätt.

Presentation av alla deltagarna i sommarsolen 2022

Läs mer och anmäl er här på hemsidan!

* detta läger riktar sig till öst-ortodoxa. Orientalisk-ortodoxa (t.ex. syrianer, kopter, armenier) uppmuntras att delta i egna läger.