Ortodoxt sommarläger 2024.

När: Torsdag 25/7 till Söndag 28/7 2024.

Var: Flahults lägergård, Hillerstorp (2,5 mil norr om Värnamo).

Vi har glädjen att välkomna till det högt uppskattade ortodoxa sommarlägret åter igen! Vår önskan är att samla öst-ortodoxa* kristna för gemenskap, lek och gudstjänst, och att rusta deltagarna för att frimodigt och stolt vara Kristi ljus i vår värld idag.

Årets tema är trons vapenrustning, som aposteln Paulus skriver om i Efesierbrevet 6:10-18. Denna andliga rustning ska vi studera och se vad den betyder för oss idag. Aposteln Paulus skriver:

“10 Till sist, mina bröder, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. 11 Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 12 För vår strid är inte mot kött och blod utan mot furstendömen, mot makterna, mot mörkrets världshärskare i denna världen, mot ondskans andemakter i himlarymderna. 13 Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen, och förbli stående när ni har fullgjort allt. 14 Stå därför fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar 15 och ha som skor på fötterna den beredskap som fridens evangelium ger. 16 Framför allt ta trons sköld, med vilken ni kan släcka alla den ondes brinnande pilar. 17 Och ta frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord, 18 under all bön och åkallan, be alltid i Anden. Och vaka med all uthållighet och bön för alla de heliga.”

De flesta av deltagarna på lägret 2023 samlade för gruppbild.

Läs mer och anmäl er här på hemsidan!

* detta läger riktar sig till öst-ortodoxa. Orientalisk-ortodoxa (t.ex. syrianer, kopter, armenier) uppmuntras att delta i egna läger.