Torsdag 25/7 till Söndag 28/7 samlas vi till ortodoxt familjeläger på Flahults gård 2,5 mil norr om Värnamo i Småland (se deras hemsida och karta).

Lägret kommer innehålla roliga och spännande lekar och aktiviteter för alla åldrar, sång, samling runt elden, gudstjänster, bad, samtalsgrupper, olika grupper för barnen, vistelse i natur och mycket mer!

Lägret är till för ortodoxa* som vill lära känna andra som delar samma tro i Sverige. Vi alla som arrangerar lägret vet hur viktigt det var för oss att få åka på läger på somrarna, och vi vill göra det möjligt för våra och andras barn att få del av samma glädje! Dessutom är det viktigt att vi knyter band över vårt rike för att kunna vara en styrka för varandra i tron.

Lägret arrangeras av Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling i Göteborg, med vänner. Du hittar information om församlingen på deras hemsida.

Tema:

Trons vapenrustning”

Aposteln Paulus skriver om de troendes andliga vapenrustning i Efesierbrevet 6:10-18. Vi kommer att samtala om vad alla dessa olika delar innebär, och vad för slags strid vi kristna har att kämpa i vår tid.

Mot vilka strider vi? Vilka redskap har Gud rustat oss med? Hur använder vi dem i vår konkreta vardag? Detta är några av de frågor vi kommer att få undervisning och samtala om.

Aposteln Paulus skriver:

“10 Till sist, mina bröder, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. 11 Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 12 För vår strid är inte mot kött och blod utan mot furstendömen, mot makterna, mot mörkrets världshärskare i denna världen, mot ondskans andemakter i himlarymderna. 13 Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen, och förbli stående när ni har fullgjort allt. 14 Stå därför fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar 15 och ha som skor på fötterna den beredskap som fridens evangelium ger. 16 Framför allt ta trons sköld, med vilken ni kan släcka alla den ondes brinnande pilar. 17 Och ta frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord, 18 under all bön och åkallan, be alltid i Anden. Och vaka med all uthållighet och bön för alla de heliga.”

Pris:

Priserna nedan är per person.

  • Vuxen: 850:-
  • Barn 0-4 år: gratis
  • Barn 5-10 år: 600:-
  • Singelrum: 1000:-
  • Singlar som delar rum (4 bäddar) betalar 850:-

Lek och sång kring grillen 2022

* detta läger riktar sig till öst-ortodoxa. Orientalisk-ortodoxa (t.ex. syrianer, kopter, armenier) uppmuntras att delta i egna läger.