Barnen delas in i åldersgrupper. Under delar av dagen har dessa grupper egna aktiviteter.

Programmet kan eventuellt justeras allteftersom planeringen äger rum.

Torsdag 25/7

14:00 – Ankomst, registrering, fika

15:00 – “Här är vi!”, information och kort presentation av deltagarna

15:30 – Lära-känna-femkamp

17:30 – Aftonbön

18:00 – Kvällsmat

ca. 19:00 – Gemenskap och spel för de som vill.

Fredag 26/7

8:00 – Morgonbön

8:30 – Frukost

10:00 – Pass 1: Grupp för barn och tonåringar

10:30 – Möjlighet till seminarium och samtal för vuxna, tema Ef 6:11-12, ”Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna.”

12:00 – Lunch

13:00 – Fritid:

  • Lekar och aktiviteter och enkla workshops erbjuds.
  • Frågestund med fader Mikael: alla frågor om tron välkomnas.

15:00 – Smörgås, kaffe och té

16:00 – Pass 2: Grupp för barn och tonåringar

16:30 – Möjlighet till seminarium och samtal för vuxna, tema Ef 6:13-14, ”Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen, och förbli stående när ni har fullgjort allt. Stå därför fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar”

17:30 – Aftonbön

18:00 – Kvällsmat

ca. 19:00 – Gemenskap och spel för de som vill.

Lördag 27/7

8:00 – Morgonbön

8:30 – Frukost

10:00 – Pass 3: Grupp för barn och tonåringar

10:30 – Möjlighet till seminarium och samtal för vuxna, tema Ef 6:-15- 17, och ha som skor på fötterna den beredskap som fridens evangelium ger. Framför allt ta trons sköld, med vilken ni kan släcka alla den ondes brinnande pilar. Och ta frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord”

12:00 – Lunch

13:00 – Fritid:

  • Lekar och aktiviteter och enkla workshops erbjuds.
  • Frågestund med fader Mikael: alla frågor om tron välkomnas.

15:00 – Smörgås, kaffe och té

16:00 – Pass 4: Grupp för barn och tonåringar

16:30 – Möjlighet till seminarium och samtal för vuxna, tema Ef 6:18, ”under all bön och åkallan, be alltid i Anden. Och vaka med all uthållighet och bön för alla de heliga.”

17:30 – Aftonbön

18:30Kvällsmat och samling kring elden! Öppen scen: sång, musik, lekar.

Söndag 28/7

8:00 – Liturgi

10:00 – Brunch

11:00 – Städning av egna rum

12:00 – Avfärd