Programmet är under bearbetning.

Barnen delas in i åldersgrupper. Under delar av dagen har dessa grupper egna aktiviteter.

Torsdag 27/7

15:00 – Ankomst, registrering, fika

16:30 – “Här är vi!”, kort presentation av deltagarna

17:30 – Aftonbön

18:00 – Kvällsmat med välkomnande och information

ca. 19:00 – Gemenskap och spel för de som vill.

Fredag 28/7

8:00 – Morgonbön

8:30 – Frukost

10:00 – Pass 1: Grupp för barnen.

10:30 – Möjlighet till samtalsgrupp för vuxna, tema: ”Trons glädje i en mörk värld”

12:00 – Lunch

13:00 – Fritid: lekar och aktiviteter erbjuds.

15:00 – Smörgås, kaffe och té

16:00 – Pass 2: Grupp för barnen.

16:30 – Möjlighet till seminarium för vuxna, tema: ”Offer i Bibeln: en glädjefest”

17:30 – Aftonbön

18:00 – Kvällsmat

ca. 19:00 – Gemenskap och spel för de som vill.

Lördag 29/7

8:00 – Morgonbön

8:30 – Frukost

10:00 – Pass 3: Grupp för barnen.

10:30 – Möjlighet till samtalsgrupp för vuxna, tema: “Gudstjänstens glädje”

12:00 – Lunch

13:00 – Fritid: lekar och aktiviteter erbjuds.

15:00 – Smörgås, kaffe och té

16:00 – Pass 4: Grupp för barnen.

16:30 – Möjlighet till samtalsgrupp för vuxna.

17:30 – Aftonbön

18:30Grillkväll! Med sång, musik, lekar, m.m.

Söndag 30/7

8:00 – Liturgi

10:00 – Brunch

11:00 – Städning av egna rum

12:00 – Avfärd